Reglementen

Huishoudelijk Reglement

  1. Machtiging

Het lidmaatschap is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van DeMIX Fitness of in contanten / pin is overhandigd. Bij het 2 maal storneren van een maandincasso worden er €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer er 3 maanden achter elkaar niet geïncasseerd kan worden, wordt de gehele vordering, inclusief de nog resterende maanden van het contract ineens opeisbaar. Het gehele bedrag zal naar het incassobureau gaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor jouw rekening.

  1.  Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van DeMIX Fitness gebruikt.

  1.  Kledingvoorschriften

DeMIX is al meer dan 15 jaar een club die bekend staat om de goede, open en ontspannen sfeer. We zijn een leefstijlclub en willen daarom – vanzelfsprekend – zoveel mogelijk mensen helpen om hun leefstijl te verbeteren. Dat kan alleen als zoveel mogelijk mensen zich bij ons zo op hun gemak voelen dat ze bij ons willen komen sporten en/of ontspannen. De tijd staat niet stil en mode en trends veranderen, maar wij geloven dat we met bepaalde kledingvoorschriften de drempel om bij ons te trainen voor een grote doelgroep (mensen die voor het eerst of na lange tijd voet in een sportschool zetten) lager houden dan wanneer we alles zouden toestaan. Daarom is het niet toegestaan om met een sport-BH (dames) of in een bodybuilding stringer (heren) te trainen. Dit zijn vrij eenvoudige regels en verder mag vrijwel alles. Blote zij, rug of een korte broek is toegestaan, evenals het trainen met een pet. In het kort:

  1. We willen voor zo veel mogelijk mensen een fijne plek zijn, en de drempel om bij ons te trainen zo laag mogelijk houden voor mensen die voor het eerst of na lange tijd voet in een sportschool zetten.
  2. Onze prioriteit is altijd om voor zoveel mogelijk mensen de plek zijn waar zij zich fijn genoeg voelen om – met goede begeleiding – aan hun leefstijl te werken.
  3. Bodybuilding stringers zijn niet toegestaan. Mouwloze shirts en “reguliere” tank tops zijn toegestaan zolang de lattisimus en borst bedekt is. Ook voor heren zijn er leenshirts beschikbaar.

 

4. Hygiëne

Het gebruik van een handdoek op de apparatuur is verplicht. Zo houden we de apparatuur voor jezelf en de volgende gebruiker netjes en schoon. Wij verwachten van jou als lid een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt je daarop aan te spreken. Bij de receptie zijn leenhanddoeken beschikbaar. Deze dienen bij volgend bezoek gewassen te worden ingeleverd. Liever een handdoek kopen? Dat kan natuurlijk ook! Vraag onze receptie naar de mogelijkheden.

5. Overlast

Het is verboden om drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in of om de sportschool. Het is niet toegestaan om je toegangstag te gebruiken voor de toegang van iemand anders. Schreeuwen tijdens de training of gewichten onnodig hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt onze materialen en stoort andere leden. Bij olympische gewichthefoefeningen waarbij het veiligheidshalve noodzakelijk is om de gewichten te laten vallen is dit toegestaan, maar we vragen je de overlast voor anderen te beperken. Houd niet onnodig apparaten bezet. Word je tijdens de training gebeld? Dan vragen we je dit telefoongesprek buiten de fitnessruimte voort te zetten om overlast te beperken. Ook dien je gewichten en andere trainingsmaterialen na gebruik steeds op te bergen op de daarvoor bestemde plaatsen. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van het centrum te houden. Ruim na de training jouw gebruikte materialen op, op de daarvoor bestemde plek. Het is niet toegestaan consumpties van buiten het centrum mee te nemen met uitzondering van een bidon. Gebruik de lockers om je spullen op te bergen. Er mogen geen jassen tassen en dergelijke worden meegenomen naar de groepsleszalen. Bij het niet naleven van bovenstaande regels kan het lidmaatschap per direct opgezegd worden zonder enige vorm van restitutie van het lidmaatschapsgeld.

6. Beeldopnamen

Het is toegestaan om foto’s en video-opnamen te maken voor persoonlijk gebruik. Dit echter uitsluitend met toestemming van derden. Zorg dus dat er geen andere mensen te zien zijn op de beelden, tenzij je hier expliciet en aantoonbaar toestemming voor hebt gekregen. In de kleedkamers, sauna’s en toiletten is het nadrukkelijk verboden om beeldopnamen te maken.

7. Minimale leeftijd

Kinderen onder de 14 jaar hebben geen toegang tot het fitness gedeelte. 

8. Storting tegoed

Je hebt de mogelijkheid om een tegoed op je klantnummer te storten waarmee je betalingen binnen DeMIX kunt voldoen. Bijv. horeca aankopen of gebruik van de zonnebank. Het is niet mogelijk dit tegoed tegen contanten in te wisselen.

9. Openingstijden

U kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten binnen de door DeMIX Fitness gestelde openingstijden via de toegangspoortjes. DeMIX Fitness is ten allen tijden gerechtigd de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

10. Trainingsbegeleiding

Samen trainen is natuurlijk prima, maar het is leden niet toegestaan training(sbegeleiding) te geven aan andere leden in welke vorm dan ook. Het geven van training(sbegeleiding) is strikt voorbehouden aan de fitnesstrainers van DeMIX en de door DeMIX geaccrediteerde Personal Trainers.

11. Commerciële activiteiten door leden

Het is leden niet toegestaan om in DeMIX commerciële activiteiten te ontplooien in welke vorm dan ook.

12. Gedrag van leden

Indien een lid zich zodanig gedraagt dat van de directie van het DeMIX redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap continueert, behoud de directie zich het recht voor om het lidmaatschap van dit lid met onmiddellijke ingang te beëindigen.

13. Aantonen verhuizing of ziekte/blessure.

Aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 6.3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

– de Consument een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente Almere verhuisd, en het door de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument, een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van de Consument volstaat in deze.

– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument. De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de consument, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat in

14. Overtreding

DeMIX behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet(volledig)naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot DeMIX te ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

15. Overige bepalingen

In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement DeMIX Fitness Leefstijl niet voorziet is de beslissing van de directie bindend.

16. Overeenkomst

Je verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van DeMIX te kennen en deze na te zullen leven.

17. Dagpas

Je bent van harte welkom om een dag bij DeMIX Almere te komen sporten. Een dagpas kost €10, dit bedrag brengen wij in mindering op je inschrijfgeld als je binnen 14 dagen na het gebruik van de dagpas besluit om lid te worden. 

Voorwaarden:
Voor gebruik van de dagpas gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kunt een geldig legitimatie bewijs tonen.
  • Ben je jonger dan 18 jaar, dan dien je toestemming te overhandigen van ouder of verzorger.
  • Kosten €10,-
  • Je neemt kennis van onze algemene voorwaarden en huisregels.

Met de dagpas fitness kun je gebruik maken van het fitnessgedeelte, de groepslessen, kleedkamers en sauna.

Wil je zelfstandig trainen in de fitness, kies dan de dagpas fitness en reserveer jouw gewenste dag. Wil je dezelfde dag nog komen sporten? Kom gewoon langs en meld je bij de receptie, dan maken we je graag wegwijs in de club. Tot dan!

Liever gelijk een abonnement, of wil je weten wat voor opties er zijn? Klik dan hier.