ALGEMENE VOORWAARDEN

DeMIX Fitness & Leefstijl is aangesloten bij de branchevereniging NL Actief en hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn aangepast per 1 januari 2018.

Huishoudelijk Reglement

1. Machtiging

Het lidmaatschap is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van DeMIX of in contanten / pin is overhandigd. Bij het 2 maal storneren van een maandincasso worden er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer er 3 maanden achter elkaar niet geïncasseerd kan worden, wordt de gehele vordering, inclusief de nog resterende maanden van het contract ineens opeisbaar. Het gehele bedrag zal naar het incassobureau gaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor jouw rekening.

2. Persoonsgegevens

Voor de informatie m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens bij DeMIX verwijzen we je naar onze Privacy Policy.

3. Kleding voorschriften

De tijd staat niet stil, mode en trends veranderen én we vinden ook dat je er te gek uitziet in dat korte topje. We begrijpen dat deze regels door sommige mensen als “niet meer van deze tijd” worden bestempeld. Wij geloven echter dat we met bepaalde kledingvoorschriften de drempel om bij ons te trainen voor een grote doelgroep – namelijk mensen die voor het eerst of na lange tijd voet in een sportschool zetten – verlagen.

We zijn een leefstijlclub en onze prioriteit is altijd om voor zoveel mogelijk mensen de plek zijn waar zij zich fijn genoeg voelen om aan hun leefstijl te werken.

Daarom is het niet toegestaan om met een blote buik (dames) of in een bodybuilding stringer (heren) te trainen. Verder mag er qua kleding vrijwel alles. Blote zij, rug of een korte broek is gewoon toegestaan.

Een top die wanneer je rechtop staat reikt tot de rand van je broek is voldoende. Wanneer je bij druk sporten of zwaaien met je armen in de lucht een stukje buik ziet, is dit natuurlijk ok. Het is echter niet de bedoeling dat de broek na het passeren bij de receptie 30 cm lager wordt gedaan.

Kom je toch in een korte top, dan zullen we je vragen iets anders aan te trekken of een shirtje van ons te lenen. We zijn niet op ieder moment aanwezig op alle verdiepingen dus vragen je zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dankjewel voor je begrip!

 

Dames: Buik bedekt.

Heren: Borst bedekt, geen tepels zichtbaar. Geen bodybuilding stringers.

Algemeen: Geen teenslippers

 

4. Hygiëne

Het gebruik van een handdoek op de apparatuur is verplicht. Zorg dat de persoon na jou gebruik kan maken van een schoon apparaat zoals je dit zelf ook fijn zou vinden. Wij verwachten van jou een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt je daarop aan te spreken.

5. Overlast

5.1. Het is verboden om doping (o.a. anabolen steroïde), drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in de sportschool.

5.2. Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt onze materialen en stoort andere leden. Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt het lidmaatschap per direct opgezegd zonder enige vorm van restitutie van het lidmaatschapsgeld.
5.3. Telefoongebruik in de trainingsruimten is toegestaan maar mag geen andere leden hinderen. Hardop bellen is niet toegestaan, evenals het onnodig bezet houden van de apparaten door telefoongebruik.

5.4. Plaats de gebruikte trainingsmaterialen na gebruik steeds op de daarvoor bestemde plaats terug.

5.5. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van het centrum te houden.

5.6. Het is niet toegestaan consumpties van buiten het centrum mee te nemen met uitzondering van een bidon of flesje drinken.

5.7. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes, er zijn gratis lockers aanwezig in de kleedkamers.

5.8. De regels voor saunagebruik zijn als volgt: Douchen verplicht voor gebruik van de sauna. Ondergoed is verboden. Badkleding toegestaan, mits je hier een handdoek overeen draagt. Geen grote tassen in de relaxruimte. Geen slippers in de sauna. Respecteer de andere sauna gebruikers en beperk luid praten en andere overlast. De relaxruimte is geen kleedkamer. Omkleden in de kleedkamer. Geen telefoons in de sauna en relaxruimte.

6. Gedrag van leden

DeMIX behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet (volledig) naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot DeMIX te ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

7. Beeldopnamen

Het is toegestaan om foto’s en video-opnamen te maken voor persoonlijk gebruik. Dit echter uitsluitend met toestemming van derden. Zorg dus dat er geen andere mensen te zien zijn op de beelden, tenzij je hier expliciet en aantoonbaar toestemming voor hebt gekregen. In de kleedkamers, sauna’s en toiletten is het nadrukkelijk verboden om beeldopnamen te maken.

8. Minimale leeftijd

Kinderen onder de 14 jaar hebben geen toegang tot het fitnessgedeelte.

10. Storting tegoed

Je hebt de mogelijkheid om een tegoed op je klantnummer te storten waarmee je betalingen binnen DeMIX kunt voldoen. Bijv. horeca aankopen of gebruik van de zonnebank. Het is niet mogelijk dit tegoed tegen contanten in te wisselen.

9. Zonnebank gebruik

Voor het gebruik van de zonnebank geldt de minimale leeftijd van 18 jaar. Voor het gebruik van de zonnebank wordt éénmalig aan de receptie een advies en analyse formulier ingevuld.

11. Borg

De borg die je hebt betaald voor een tag, polsband of pas wordt bij inlevering van de tag na beëindiging lidmaatschap teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Je hebt na beëindiging van je lidmaatschap 3 maanden om je tag, polsbandje en/of pasje in te leveren en de borg terug te ontvangen. Na 3 maanden vervalt dit recht.

Je ontvangt je borg retour wanneer je de tag, polsband of pas onbeschadigd en onbeschreven inlevert. Bij verlies vervalt je borg.

12. Toegangscontrole

De tag, pas of polsband is gekoppeld aan jouw lidmaatschap en daarom strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je tag te laten gebruiken door iemand anders, lid of geen lid. Bij onrechtmatig gebruik krijgen zowel degene waarvan de tag is, als degene die er toegang mee probeert te verkrijgen een officiële waarschuwing. Bij herhaalde fraude na de eerste waarschuwing wordt het lidmaatschap direct ontbonden en heb je voor een periode van 5 jaar geen toegang tot onze clubs.

13. Openingstijden

U kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten binnen de door DeMIX gestelde openingstijden via de toegangscontrole. DeMIX is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

14. Trainingsbegeleiding

Samen trainen is natuurlijk prima, maar het is leden niet toegestaan training(sbegeleiding) te geven aan andere leden in welke vorm dan ook. Het geven van training(sbegeleiding) is strikt voorbehouden aan de fitnesstrainers van DeMIX en de door DeMIX geaccrediteerde Personal Trainers.

15. Commerciële activiteiten door leden

Het is leden niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DeMIX in DeMIX commerciële activiteiten te ontplooien in welke vorm dan ook.

16. Buurtkadoos

 • Het aanbod zoals omschreven op de Buurtkadoos pas is bindend en niet geldig in combinatie met andere (inschrijf)acties. DeMIX behoudt zich het recht voor om inname van de kaarten op te schorten als de situatie daarom vraagt.
  Om gebruik te maken van de aanbieding moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:
 • Je bent nog niet bekend met DeMIX of langer dan 2 jaar geen lid meer.
 • Je bent geïnteresseerd in een lidmaatschap bij DeMIX.

Zwemmen, Aquasport en gebruik van de zonnebank is uitgesloten.

17. Aantonen verhuizing of ziekte/blessure.

Aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 6.3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

 • de Consument een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente Nieuwegein verhuisd, en het door de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument, een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van de Consument volstaat in deze.
 • het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument. De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de consument, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat in

18. Bevriezing en betaalperioden

Maak jij gebruik van een door ons aangeboden bevriezing maar zit je nog in je initiële contractperiode (je eerst lidmaatschap van 6 of 12 maanden),  dan schuift de einddatum van je lidmaatschap met dezelfde duur op als de duur van de bevriezing. Je tekent voor 6 of 12 betaalperioden, dit verandert niet door een bevriezing.

21. Lidmaatschap overdragen

Bij het omzetten van een abonnement naar een ander persoon berekenen wij 15 euro administratiekosten.

19. Overige bepalingen

In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement DeMIX niet voorziet is de beslissing van de directie bindend.

20. Overeenkomst

Je verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van DeMIX te kennen en deze na te zullen leven.

22. Dagpas

Voor gebruik van de dagpas gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kunt een geldig legitimatie bewijs tonen.
 • Ben je jonger dan 18 jaar, dan dien je toestemming te overhandigen van ouder of verzorger.
 • Met de dagpas kun je gebruik maken van het fitnessgedeelte en de groepslessen. Zwemmen en gebruik van de zonnebank is niet mogelijk met een dagpas.
 • Kosten 10 euro

Besluit je na gebruik van je dagpas binnen 14 dagen lid te worden, dan brengen we het bedrag in mindering op de inschrijfkosten.

23. SAUNA

Na het sporten lekker ontspannen in de sauna? We beschikken over een aparte dames- en heren rustruimte met elk een droge sauna en stortdouche. Gebruik van de sauna’s is inbegrepen bij het Premium lidmaatschap.

Om een zo prettig mogelijke sfeer en optimale hygiëne te waarborgen hebben we enkele regels opgesteld waaraan je je dient te houden bij gebruik van de sauna.
 • Douchen verplicht vóór gebruik van de sauna
 • Geen grote tassen in de relaxruimte
 • Geen slippers in de sauna zelf
 • Badkleding toegestaan mits je hier een handdoek overheen draagt
 • Respecteer de andere saunagebruikers en beperk luid praten
 • De relaxruimte is géén kleedkamer, omkleden in de kleedkamer
 • Geen mobiele telefoons in de sauna en relaxruimte
 • Fotograferen in de sauna, relaxruimte en kleedkamer is strikt verboden
 • Gebruik van eigen oliën is niet toegestaan. Onze sauna is voorzien van een automaat

DeMIX Fitness & Leefstijl is aangesloten bij de branchevereniging NL Actief en hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn aangepast per 1 januari 2018.

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende fitness.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;
– het (huishoudelijk) reglement.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een Overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
– de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
4. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte of overmacht aan de zijde van de Ondernemer, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht, mits de betaling tijdens bevriezing heeft plaatsgevonden. Heeft er een bevriezing zonder betaling plaatsgevonden, dan dienen deze betaalperiodes te worden voldaan nadat de bevriezing is opgeheven. Nadere toelichting; zie punt 18 in ons Huishoudelijk Reglement.
7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
– de totstandkoming van Overeenkomsten of,
– de uitvoering van Overeenkomsten,
kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Nakomingsgarantie

1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Fit!vak aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan Fit!vak. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat Fit!vak in naam van de consument en op kosten van Fit!vak de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van Fit!vak.
2. Fit!vak verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:
– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
– de Ondernemer is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 


Huishoudelijk Reglement

1. Machtiging

Het lidmaatschap is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van DeMIX of in contanten / pin is overhandigd. Bij het 2 maal storneren van een maandincasso worden er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer er 3 maanden achter elkaar niet geïncasseerd kan worden, wordt de gehele vordering, inclusief de nog resterende maanden van het contract ineens opeisbaar. Het gehele bedrag zal naar het incassobureau gaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor jouw rekening.

2. Persoonsgegevens

Voor de informatie m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens bij DeMIX verwijzen we je naar onze Privacy Policy.

3. Kleding voorschriften

De tijd staat niet stil, mode en trends veranderen én we vinden ook dat je er te gek uitziet in dat korte topje. We begrijpen dat deze regels door sommige mensen als “niet meer van deze tijd” worden bestempeld. Wij geloven echter dat we met bepaalde kledingvoorschriften de drempel om bij ons te trainen voor een grote doelgroep – namelijk mensen die voor het eerst of na lange tijd voet in een sportschool zetten – verlagen.

We zijn een leefstijlclub en onze prioriteit is altijd om voor zoveel mogelijk mensen de plek zijn waar zij zich fijn genoeg voelen om aan hun leefstijl te werken.

Daarom is het niet toegestaan om met een blote buik (dames) of in een bodybuilding stringer (heren) te trainen. Verder mag er qua kleding vrijwel alles. Blote zij, rug of een korte broek is gewoon toegestaan.

Een top die wanneer je rechtop staat reikt tot de rand van je broek is voldoende. Wanneer je bij druk sporten of zwaaien met je armen in de lucht een stukje buik ziet, is dit natuurlijk ok. Het is echter niet de bedoeling dat de broek na het passeren bij de receptie 30 cm lager wordt gedaan.

Kom je toch in een korte top, dan zullen we je vragen iets anders aan te trekken of een shirtje van ons te lenen. We zijn niet op ieder moment aanwezig op alle verdiepingen dus vragen je zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dankjewel voor je begrip!

 

Dames: Buik bedekt.

Heren: Borst bedekt, geen tepels zichtbaar. Geen bodybuilding stringers.

Algemeen: Geen teenslippers

 

4. Hygiëne

Het gebruik van een handdoek op de apparatuur is verplicht. Zorg dat de persoon na jou gebruik kan maken van een schoon apparaat zoals je dit zelf ook fijn zou vinden. Wij verwachten van jou een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt je daarop aan te spreken.

5. Overlast

5.1. Het is verboden om doping (o.a. anabolen steroïde), drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in de sportschool.

5.2. Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt onze materialen en stoort andere leden. Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt het lidmaatschap per direct opgezegd zonder enige vorm van restitutie van het lidmaatschapsgeld.
5.3. Telefoongebruik in de trainingsruimten is toegestaan maar mag geen andere leden hinderen. Hardop bellen is niet toegestaan, evenals het onnodig bezet houden van de apparaten door telefoongebruik.

5.4. Plaats de gebruikte trainingsmaterialen na gebruik steeds op de daarvoor bestemde plaats terug.

5.5. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van het centrum te houden.

5.6. Het is niet toegestaan consumpties van buiten het centrum mee te nemen met uitzondering van een bidon of flesje drinken.

5.7. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes, er zijn gratis lockers aanwezig in de kleedkamers.

5.8. De regels voor saunagebruik zijn als volgt: Douchen verplicht voor gebruik van de sauna. Ondergoed is verboden. Badkleding toegestaan, mits je hier een handdoek overeen draagt. Geen grote tassen in de relaxruimte. Geen slippers in de sauna. Respecteer de andere sauna gebruikers en beperk luid praten en andere overlast. De relaxruimte is geen kleedkamer. Omkleden in de kleedkamer. Geen telefoons in de sauna en relaxruimte.

6. Gedrag van leden

DeMIX behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet (volledig) naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot DeMIX te ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

7. Beeldopnamen

Het is toegestaan om foto’s en video-opnamen te maken voor persoonlijk gebruik. Dit echter uitsluitend met toestemming van derden. Zorg dus dat er geen andere mensen te zien zijn op de beelden, tenzij je hier expliciet en aantoonbaar toestemming voor hebt gekregen. In de kleedkamers, sauna’s en toiletten is het nadrukkelijk verboden om beeldopnamen te maken.

8. Minimale leeftijd

Kinderen onder de 14 jaar hebben geen toegang tot het fitnessgedeelte.

9. Zonnebank gebruik

Voor het gebruik van de zonnebank geldt de minimale leeftijd van 18 jaar. Voor het gebruik van de zonnebank wordt éénmalig aan de receptie een advies en analyse formulier ingevuld.

10. Storting tegoed

Je hebt de mogelijkheid om een tegoed op je klantnummer te storten waarmee je betalingen binnen DeMIX kunt voldoen. Bijv. horeca aankopen of gebruik van de zonnebank. Het is niet mogelijk dit tegoed tegen contanten in te wisselen.

11. Borg

De borg die je hebt betaald voor een tag, polsband of pas wordt bij inlevering van de tag na beëindiging lidmaatschap teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Je hebt na beëindiging van je lidmaatschap 3 maanden om je tag, polsbandje en/of pasje in te leveren en de borg terug te ontvangen. Na 3 maanden vervalt dit recht.

Je ontvangt je borg retour wanneer je de tag, polsband of pas onbeschadigd en onbeschreven inlevert. Bij verlies vervalt je borg.

12. Toegangscontrole

De tag, pas of polsband is gekoppeld aan jouw lidmaatschap en daarom strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je tag te laten gebruiken door iemand anders, lid of geen lid. Bij onrechtmatig gebruik krijgen zowel degene waarvan de tag is, als degene die er toegang mee probeert te verkrijgen een officiële waarschuwing. Bij herhaalde fraude na de eerste waarschuwing wordt het lidmaatschap direct ontbonden en heb je voor een periode van 5 jaar geen toegang tot onze clubs.

13. Openingstijden

U kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten binnen de door DeMIX gestelde openingstijden via de toegangscontrole. DeMIX is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

14. Trainingsbegeleiding

Samen trainen is natuurlijk prima, maar het is leden niet toegestaan training(sbegeleiding) te geven aan andere leden in welke vorm dan ook. Het geven van training(sbegeleiding) is strikt voorbehouden aan de fitnesstrainers van DeMIX en de door DeMIX geaccrediteerde Personal Trainers.

15. Commerciële activiteiten door leden

Het is leden niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DeMIX in DeMIX commerciële activiteiten te ontplooien in welke vorm dan ook.

16. Buurtkadoos

Het aanbod zoals omschreven op de Buurtkadoos pas is bindend en niet geldig in combinatie met andere (inschrijf)acties. DeMIX behoudt zich het recht voor om inname van de kaarten op te schorten als de situatie daarom vraagt.
Om gebruik te maken van de aanbieding moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:
– Je bent nog niet bekend met DeMIX of langer dan 2 jaar geen lid meer.
– Je bent geïnteresseerd in een lidmaatschap bij DeMIX.

Zwemmen, Aquasport en gebruik van de zonnebank is uitgesloten.

17. Aantonen verhuizing of ziekte/blessure.

Aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 6.3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

– de Consument een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente Nieuwegein verhuisd, en het door de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument, een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van de Consument volstaat in deze.

– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument. De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de consument, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat in

18. Bevriezing en betaalperioden

Maak jij gebruik van een door ons aangeboden bevriezing maar zit je nog in je initiële contractperiode (je eerst lidmaatschap van 6 of 12 maanden),  dan schuift de einddatum van je lidmaatschap met dezelfde duur op als de duur van de bevriezing. Je tekent voor 6 of 12 betaalperioden, dit verandert niet door een bevriezing.

19. Overige bepalingen

In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement DeMIX niet voorziet is de beslissing van de directie bindend.

20. Overeenkomst

Je verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van DeMIX te kennen en deze na te zullen leven.

21. Lidmaatschap overdragen

Bij het omzetten van een abonnement naar een ander persoon berekenen wij 15 euro administratiekosten.

22. Dagpas

Voor gebruik van de dagpas gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kunt een geldig legitimatie bewijs tonen.
 • Ben je jonger dan 18 jaar, dan dien je toestemming te overhandigen van ouder of verzorger.
 • Met de dagpas kun je gebruik maken van het fitnessgedeelte en de groepslessen. Zwemmen en gebruik van de zonnebank is niet mogelijk met een dagpas.
 • Kosten 10 euro

Besluit je na gebruik van je dagpas binnen 14 dagen lid te worden, dan brengen we het bedrag in mindering op de inschrijfkosten.

23. SAUNA

Na het sporten lekker ontspannen in de sauna? We beschikken over een aparte dames- en heren rustruimte met elk een droge sauna en stortdouche. Gebruik van de sauna’s is inbegrepen bij het Premium lidmaatschap.

Om een zo prettig mogelijke sfeer en optimale hygiëne te waarborgen hebben we enkele regels opgesteld waaraan je je dient te houden bij gebruik van de sauna.
 • Douchen verplicht vóór gebruik van de sauna
 • Geen grote tassen in de relaxruimte
 • Geen slippers in de sauna zelf
 • Badkleding toegestaan mits je hier een handdoek overheen draagt
 • Respecteer de andere saunagebruikers en beperk luid praten
 • De relaxruimte is géén kleedkamer, omkleden in de kleedkamer
 • Geen mobiele telefoons in de sauna en relaxruimte
 • Fotograferen in de sauna, relaxruimte en kleedkamer is strikt verboden
 • Gebruik van eigen oliën is niet toegestaan. Onze sauna is voorzien van een automaat