Reglementen

Huishoudelijk Reglement

1. Machtiging
Het lidmaatschap is actief wanneer het geld is bijgeschreven op de rekening van DeMIX of in contanten / pin is overhandigd. Bij het 2 maal storneren van een maandincasso worden er €25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer er 3 maanden achter elkaar niet geïncasseerd kan worden, wordt de gehele vordering, inclusief de nog resterende maanden van het contract ineens opeisbaar. Het gehele bedrag zal naar het incassobureau gaan. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor jouw rekening.

2. Persoonsgegevens
Voor de informatie m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens bij DeMIX verwijzen we je naar onze Privacy Policy.

3. Kleding voorschriften

De tijd staat niet stil, mode en trends veranderen én we vinden ook dat je er te gek uitziet in dat korte topje.

We begrijpen dat deze regels door sommige mensen als “niet meer van deze tijd” worden bestempeld. Wij geloven echter dat we met bepaalde kledingvoorschriften de drempel om bij ons te trainen voor een grote doelgroep – namelijk mensen die voor het eerst of na lange tijd voet in een sportschool zetten – verlagen.

We zijn een leefstijlclub en onze prioriteit is altijd om voor zoveel mogelijk mensen de plek zijn waar zij zich fijn genoeg voelen om aan hun leefstijl te werken.

Daarom is het niet toegestaan om met een blote buik of in een bodybuilding stringer te trainen. Verder mag er qua kleding vrijwel alles. Blote zij, rug of een korte broek is gewoon toegestaan.

Een top die wanneer je rechtop staat reikt tot de rand van je broek is voldoende. Wanneer je bij druk sporten of zwaaien met je armen in de lucht een stukje buik ziet, is dit natuurlijk ok. Het is echter niet de bedoeling dat de broek na het passeren bij de receptie 30 cm lager wordt gedaan.

Kom je toch in een korte top, dan zullen we je vragen iets anders aan te trekken of een shirtje van ons te lenen. We zijn niet op ieder moment
aanwezig op alle verdiepingen dus vragen je zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Dit geldt ook voor het gebruik van een handdoek op onze apparatuur en het dragen van geschikte sportschoenen. Je mag je schoenen tijdens je beenoefeningen natuurlijk even uitdoen, maar het is niet de bedoeling om op sokken, blote voeten of slippers door de fitnessruimte te lopen.

Dankjewel voor je begrip!

Buik bedekt
Geen bodybuilding

Algemeen: Sportschoenen verplicht in de fitnessruimtes. Sporten op teenslippers, blote voeten, sokken etc. is niet toegestaan. Je mag uiteraard wel je schoenen uitdoen bij het squatten of legpressen, maar dient daarna je schoenen weer aan te trekken. Slippers in de kleedkamer en naar het zwembad zijn vanzelfsprekend toegestaan, net als sokken en blote voeten in de yogalessen. 

4. Hygiëne
Het gebruik van een handdoek op de apparatuur is verplicht. Zorg dat de persoon na jou gebruik kan maken van een schoon apparaat zoals je dit zelf ook fijn zou vinden. Wij verwachten van jou een goede persoonlijke hygiëne. Is dat niet het geval dan zijn we genoodzaakt je daarop aan te spreken.

5. Overlast
5.1. Het is verboden om doping (o.a. anabolen steroïde), drugs en/of andere bij de wet verboden middelen te gebruiken en/of te verhandelen in de sportschool.
5.2. Schreeuwen tijdens de training of gewichten hard op de grond laten vallen wordt beschouwd als overlast, beschadigt onze materialen en stoort andere leden. Bij het niet naleven van bovenstaande regels wordt het lidmaatschap per direct opgezegd zonder enige vorm van restitutie van het lidmaatschapsgeld.
5.3. Telefoongebruik in de trainingsruimten is toegestaan maar mag geen andere leden hinderen. Hardop bellen is niet toegestaan, evenals het onnodig bezet houden van de apparaten door telefoongebruik.
5.4. Plaats de gebruikte trainingsmaterialen na gebruik steeds op de daarvoor bestemde plaats terug.
5.5. Je dient je aan de aanwijzingen van de medewerkers van het centrum te houden.
5.6. Het is niet toegestaan consumpties van buiten het centrum mee te nemen met uitzondering van een bidon of flesje drinken.
5.7. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes, er zijn gratis lockers aanwezig in de kleedkamers.
5.8. De regels voor saunagebruik zijn als volgt: Douchen verplicht voor gebruik van de sauna. Ondergoed is verboden. Badkleding toegestaan, mits je hier een handdoek overeen draagt. Geen grote tassen in de relaxruimte. Geen slippers in de sauna. Respecteer de andere sauna gebruikers en beperk luid praten en andere overlast. De relaxruimte is geen kleedkamer. Omkleden in de kleedkamer. Geen telefoons in de sauna en relaxruimte.

6. Gedrag van leden
DeMIX behoudt zich te allen tijden het recht voor om een ieder die de regels niet (volledig) naleeft, afhankelijk van de soort overtreding, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot DeMIX te ontzeggen zonder enige vorm van restitutie van reeds betaalde gelden.

7. Beeldopnamen
Het is toegestaan om foto’s en video-opnamen te maken voor persoonlijk gebruik. Dit echter uitsluitend met toestemming van derden. Zorg dus dat er geen andere mensen te zien zijn op de beelden, tenzij je hier expliciet en aantoonbaar toestemming voor hebt gekregen. In de kleedkamers, sauna’s en toiletten is het nadrukkelijk verboden om beeldopnamen te maken.

8. Minimale leeftijd
Kinderen onder de 14 jaar hebben geen toegang tot het fitnessgedeelte.

9. Zonnebank gebruik
Voor het gebruik van de zonnebank geldt de minimale leeftijd van 18 jaar. Voor het gebruik van de zonnebank wordt éénmalig aan de receptie een advies en analyse formulier ingevuld.

10. Storting tegoed
Je hebt de mogelijkheid om een tegoed op je klantnummer te storten waarmee je betalingen binnen DeMIX kunt voldoen. Bijv. horeca aankopen of gebruik van de zonnebank. Het is niet mogelijk dit tegoed tegen contanten in te wisselen.

11. Borg
De borg die je hebt betaald voor een tag, polsband of pas wordt bij inlevering van de tag na beëindiging lidmaatschap teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Je hebt na beëindiging van je lidmaatschap 3 maanden om je tag, polsbandje en/of pasje in te leveren en de borg terug te ontvangen. Na 3 maanden vervalt dit recht. Je ontvangt je borg retour wanneer je de tag, polsband of pas onbeschadigd en onbeschreven inlevert. Bij verlies vervalt je borg.

12. Toegangscontrole
De tag, pas of polsband is gekoppeld aan jouw lidmaatschap en daarom strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan je tag te laten gebruiken door iemand anders, lid of geen lid. Bij onrechtmatig gebruik krijgen zowel degene waarvan de tag is, als degene die er toegang mee probeert te verkrijgen een officiële waarschuwing. Bij herhaalde fraude na de eerste waarschuwing wordt het lidmaatschap direct ontbonden en heb je voor een periode van 5 jaar geen toegang tot onze clubs.

13. Openingstijden
U kunt alleen gebruik maken van alle faciliteiten binnen de door DeMIX gestelde openingstijden via de toegangscontrole. DeMIX is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en huisregels te wijzigen.

14. Trainingsbegeleiding
Samen trainen is natuurlijk prima, maar het is leden niet toegestaan training(sbegeleiding) te geven aan andere leden in welke vorm dan ook. Het geven van training(sbegeleiding) is strikt voorbehouden aan de fitnesstrainers van DeMIX en de door DeMIX geaccrediteerde Personal Trainers.

15. Commerciële activiteiten door leden
Het is leden niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DeMIX in DeMIX commerciële activiteiten te ontplooien in welke vorm dan ook.

16. Buurtkadoos
Het aanbod zoals omschreven op de Buurtkadoos pas is bindend en niet geldig in combinatie met andere (inschrijf)acties. DeMIX behoudt zich het recht voor om inname van de kaarten op te schorten als de situatie daarom vraagt. Om gebruik te maken van de aanbieding moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Je bent nog niet bekend met DeMIX of langer dan 2 jaar geen lid meer.
  • Je bent geïnteresseerd in een lidmaatschap bij DeMIX.
  • Zwemmen, Aquasport en gebruik van de zonnebank is uitgesloten.

17. Aantonen verhuizing of ziekte/blessure
Aanvulling op de Algemene Leveringsvoorwaarden artikel 6.3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

de Consument een ander woonadres krijgt en naar een adres buiten de gemeente Nieuwegein verhuisd, en het door de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument, een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente of een poststuk met de naam en het nieuwe adres van de Consument volstaat in deze.
het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De bewijslast ligt hiervoor bij de Consument. De Ondernemer zal geen inzage vragen in het medisch dossier van de consument, een afspraakbevestiging van een medisch specialist (geen fysiotherapeut) volstaat in

18. Bevriezing en betaalperioden
Maak jij gebruik van een door ons aangeboden bevriezing maar zit je nog in je initiële contractperiode (je eerst lidmaatschap van 6 of 12 maanden), dan schuift de einddatum van je lidmaatschap met dezelfde duur op als de duur van de bevriezing. Je tekent voor 6 of 12 betaalperioden, dit verandert niet door een bevriezing.

19. Overige bepalingen
In alle gevallen en/of situaties waarin het Huishoudelijk Reglement DeMIX niet voorziet is de beslissing van de directie bindend.

20. Overeenkomst
Je verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de inhoud van het Huishoudelijk Reglement van DeMIX te kennen en deze na te zullen leven.

21. Lidmaatschap overdragen
Bij het omzetten van een abonnement naar een ander persoon berekenen wij 15 euro administratiekosten

22. Dagpas
Voor gebruik van de dagpas gelden de volgende voorwaarden:

Je kunt een geldig legitimatie bewijs tonen.
Ben je jonger dan 18 jaar, dan dien je toestemming te overhandigen van ouder of verzorger.
Met de dagpas kun je gebruik maken van het fitnessgedeelte en de groepslessen. Zwemmen en gebruik van de zonnebank is niet mogelijk met een dagpas. Kosten 12 euro
Besluit je na gebruik van je dagpas binnen 14 dagen lid te worden, dan brengen we het bedrag in mindering op de inschrijfkosten.